header-banner
family
Fáilte go
TVLicence.ie

An bhfuil Ceadúnas Teilifíse Uait? An bhfuil do Sheoladh Athraithe agat?

Bain úsáid as ár seirbhís mhear áisiúil chun an ceadúnas atá agat a athnuachan, do chéad cheadúnas Teilifíse a cheannach nó do shonraí pearsanta a athrú.

background-bg

Cá dtéann d’íocaíocht cheadúnais?

Bailíonn An Post an táille ceadúnas teilifíse agus dáileann an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Ón bhfáltas ceadúnas teilifíse, íocann an Roinn coimisiún do An Post i leith ghníomhaíochtaí a ghlacann An Post mar chúram air fhéin ina ról mar ghníomhaire bailiúcháin don Aire.

rte-bai

Anuas ar sin, íoctar 7% den bhfáltas iomlán glan de choimisiún An Post d’Údarás Craolacháin na hÉireann le haghaidh feidhmiú den Scéim Cistiúcháin Craolacháin, a sholáthraíonn cistiú mar thacaíocht do chláir ar ardchaighdeán faoi chultúr, faoi oidhreacht agus faoi thaithí na hÉireann agus do chláir chun litearthacht aosach a fheabhsú. Is féidir le léiritheoirí agus le craoltóirí neamhspleácha ioncam a lorg ón gciste seo le haghaidh tionscadal áirithe a bhfuil gné éigin de sheirbhís phoiblí ag baint leo.


Íoctar gach cuid eile den ioncam atá fágtha do RTÉ.

Íoc Ar Líne
tv-desk

An bhfuil gléas teilifíse i d’oifig/i d’áitreabh gnó?

An bhfuil gléas teilifíse i d’oifig/i d’áitreabh gnó?
Má tá gléas teilifíse agat ag d’áitreabh gnó tá oibleagáid dhlíthiúil ort ceadúnas teilifíse bailí a bheith agat. Níl aon cheanglas ceadúnas teilifíse a bheith agat le haghaidh gach gléas teilifíse toisc go gclúdaíonn ceadúnas teilifíse amháin gach gléas teilifíse ag áitreabh amháin.

Is gá ceadúnas teilifíse bailí a bheith agat freisin fiú amháin mura bhfuil sé in úsáid ach do chruinnithe nó ar chúiseanna oiliúna amháin.

Íoc Ar Líne