To support your privacy rights our new Privacy Policy describes our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy policy here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences.

Reachtaíocht

Ceanglas dlíthiúil An Post

Tá ceanglas ar An Post de réir dlí maidir le seirbhísí a bhaineann le ceadúnais theilifise a sholáthar thar ceann an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar so na hAeráide agus Comhshaoil. San Acht Craolacháin 2009 agus i ndlíthe eile a leagtar amach an reachtaíocht maidir le Ceadúnais Theilifíse.

Is féidir tuillleadh eolais faoin dlí a bhaineann le Ceadúnais Theilifíse a fháil ach gliogáil ar an nasc seo.

http://www.dccae.gov.ie/Broadcasting/Broadcasting+Legislation/