Reachtaíocht

Ceanglas dlíthiúil An Post

Tá ceanglas ar An Post de réir dlí maidir le seirbhísí a bhaineann le ceadúnais theilifise a sholáthar thar ceann an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. San Acht Craolacháin 2009 agus i ndlíthe eile a leagtar amach an reachtaíocht maidir le Ceadúnais Theilifíse.

Is féidir tuillleadh eolais faoin dlí a bhaineann le Ceadúnais Theilifíse a fháil ach gliogáil ar an nasc seo.

http://www.irishstatutebook.ie