To support your privacy rights our new Privacy Policy describes our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy policy here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences.

Foirmeacha

Is féidir leat foirmeacha a bhaineann le Dochar Díreach agus le Dearbhú Reachtúil a íoslódáil anseo.CeadúnasTeilifíseDocharDíreach.pdf

Dearbhú Reachtúil.pdf

Mura bhfuil gléas teilifíse agat ag d’áitreabh ba cheart duit foirm dhearbhaithe a chomhlánú ar Dearbhú Reachtúil Ceadúnas Teilifíse í agus í sin a chur ar ais go dtí d’Oifig Taifead Ceadúnas Teilifíse áitiúil. Déanfaidh Cigire Ceadúnas Teilifíse an dearbhú seo a fhíorú in am trátha.

Ciallaíonn “gléas teilifíse” aon ghaireas leictreonach a fhéadfaidh seirbhísí craolacháin teilifíse a ghlacadh agus a thaispeáint a chraoltar lena nglacadh go coitianta (cibé acu atá nó nach bhfuil a úsáid chun na críche sin ag brath ar aon ní eile a úsáid ina theannta) agus aon bhogearraí nó aon chóimeáil arb é atá inti gaireas den sórt sin agus gaireas eile; (an tAcht Craolacháin 2009)