Foirmeacha

Is féidir leat foirmeacha a bhaineann le Dochar Díreach agus le Dearbhú Reachtúil a íoslódáil anseo.CeadúnasTeilifíseDocharDíreach.pdf

Dearbhú Reachtúil.pdf

Mura bhfuil gléas teilifíse agat ag d’áitreabh ba cheart duit foirm dhearbhaithe a chomhlánú ar Dearbhú Reachtúil Ceadúnas Teilifíse í agus í sin a chur ar ais go dtí d’Oifig Taifead Ceadúnas Teilifíse áitiúil. Déanfaidh Cigire Ceadúnas Teilifíse an dearbhú seo a fhíorú in am trátha.

Ciallaíonn “gléas teilifíse” aon ghaireas leictreonach a fhéadfaidh seirbhísí craolacháin teilifíse a ghlacadh agus a thaispeáint a chraoltar lena nglacadh go coitianta (cibé acu atá nó nach bhfuil a úsáid chun na críche sin ag brath ar aon ní eile a úsáid ina theannta) agus aon bhogearraí nó aon chóimeáil arb é atá inti gaireas den sórt sin agus gaireas eile; (an tAcht Craolacháin 2009)