Líne Chabhrach maidir le hÍocaíochtaí Gréasáin nó Teileafóin

Má bhíonn deacrachtaí agat logáil isteach ar an aip le haghaidh íocaíochtaí ar líne nó ar an gcóras íocaíochta teileafóin déan teagmháil le do thoil leis an líne chabhrach ag an uimhir thíos.

Nuair atá tú ag fiosrú faoi íocaíocht áirithe ar ár suíomh gréasáin luaigh le do thoil d’Uimhir Thagartha Íocaíochta.

Beidh na sonraí seo a leanas ag teastáil uait chun athnuachan a dhéanamh ar do cheadúnas teilifíse:

Uimhir Thagartha Ceadúnas Teilifíse a bhfuil 17 ndigit inti
PIN
Cárta Creidmheasa/Dochair bailí

Déan cinnte de le do thoil go bhfuil d’fhógra meabhrúcháin ceadúnas teilifíse is déanaí in aice láimhe agat mar athraíonn an Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) gach bliain.

Notá:
I gcás go bhfuil tú ag ceannach ceadúnais den chéad uair ní theastaíonn Uimhir Thagartha Ceadúnas Teilifíse ná Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN).

Tá bailiúchán cuimsitheach de Cheisteanna Coitianta ar fáil.

Seoladh Uimhir theileafóin Seoladh ríomhphoist
Líne Chabhrach maidir le hÍocaíochtaí
Gréasáin
3B GPO
Sráid Uí Chonaill Íochtarach
Baile Átha Cliath 1
D01 F5P2
01 705 8800 TVLicence.Web@anpost.ieIs féidir glaoch a chur an Líne Chabhrach Gréasáin ó Luan go hAoine (laethanta saoire bainc as an áireamh) idir na huaireanta 9am go 5pm.

Le haghaidh fiosrúchán ginearálta déan teagmháil le do thoil le d’Oifig Taifead Ceadúnas Teilifíse áitiúil.