To support your privacy rights our new Privacy Policy describes our use and sharing of cookies with our social media, advertising & analytics partners. We recommend that you review the privacy policy here, and follow the instructions to modify your cookie settings to suit your privacy preferences. Continued use of our site confirms your choice to accept our privacy policy and confirms your agreement to the processing of your personal data in line with our policy and your preferences.

Modhanna Íocaíochta

Conas is féidir liom Ceadúnas Teilifíse a cheannach?

  • Íoc ar líne le MasterCard nó Visa
  • In aon oifig phoist le hairgead tirim nó le seic cárta dochair
  • Dochar Díreach
  • Fón: 01 7058800 le MasterCard nó Visa
  • Seol seic (crosáilte agus iníoctha le An Post) chuig Oifig Taifead na gCeadúnas Teilifíse áitiúil
  • Tá stampaí do cheadúnas teilifíse ar fáil i d'Oifig Phoist áitiúil
  • Airgead tirim ag ionaid áirithe Postpoint

Athnuachan ar do Cheadúnas Teilifíse
Nuair a bhíonn do cheadúnas teilifíse á athnuachan agat bíodh d'Uimhir Thagartha Teilifíse reatha ar láimh agat agus d'Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) don Seirbhís Ar Líne mar atá ar an bhfógra athnuachana a cuireadh chugat ó rannóg na gCeadúnas Teilifíse. Le moill a sheachaint is ceart duit d'fhógra athnuachana a bhreith leat nuair a bhíonn tú ag íoc san Oifig Phoist.

Meastar go dtugtar Ceadúnas Teilifíse trí athnuachan ar cheadúnas roimhe sin nuair a) a thugtar an ceadúnas don té céanna dár tugadh an ceadúnas roimhe sin, b) a bhaineann an ceadúnas leis an áit shonrach chéanna lenar bhain an ceadúnas roimhe sin agus nuair a thugtar an ceadúnas taobh istigh d'aon mhí amháin roimh dhul in éag an cheadúnaIs roimhe sin nó taobh istigh de dhá mhí dhéag i ndiaidh a dhul in éag.

Ceadúnas Céad Uaire
Is Ceadúnas Teilifíse den Chéad Uair gach ceadúnas nach trí athnuachan a thugtar é. Bíonn feidhm leis ón lá a dtugtar é agus leanann sé i bhfeidhm go ceann an aonú míosa déag tar éis na míosa a dtugtar é.